at 3000

AT 3.000

AT 3.000

AT 3.000 és l'acrònim d'Aviation Tank 3.000. L'AT 3.000 és una cisterna de 3.000 litres de capacitat pensada sobretot per a l'aviació esportiva, comercial o privada que impliqui consums de combustible relativament baixos. Malgrat ésser una cisterna fixa, es pot moure a voluntat quan sigui necessari i no requereix projecte de legalització ja que no és un dipòsit fix tradicional.

Característiques de l'AT 3.000

Un únic compartiment estanc independent de 3.000 litres de capacitat construït en alumini.

Boca de càrrega de 3 polzades de diàmetre amb vàlvula de seguretat.

Difussor interior per evitar l'efecte cascada (electricitat estàtica).

Xassís lateral de protecció antibolcada, en tub rectangular d'alumini de 5,5 mm de gruix.

Dos suports per ésser aixecat amb un carretó elevador de forquilla i dos suports més per ésser aixecat amb grua.

Bomba antideflagrant amb un cabal de 60 l/min alimentada per 220 V. També existeix la possibilitat d'instal·lar una bomba accionada a 12 V o 24 V per aquells casos on no hi hagi corrent elèctric a la vora.

Microfiltre monitor segons norma API/EI 1583 amb cabal nominal mínim de 80 l/min.

15 metres de mànega d'aviació de ¾ polzades segons norma EN 1361. La longitud de la mànega pot ésser superior, sota comanda.

Capçal mecànic amb totalitzador.

Pistola de subministrament apta per a ús amb combustibles d'aviació.

Marcat .

És freqüent l'ús de l'AT 3.000 per part d'empreses o particulars instal·lats en aeròdroms o aeroports sense servei de combustible o per realitzar consums propis sense haver d'esperar el servei en rampa de l'aeroport. Una altra aplicació de l'AT 3.000 és com a dipòsit estàtic de combustible per abastar aeronaus que duen a terme treballs en zones llunyanes dels punts habituals de combustible. 

 

Els equips AT 3.000 inclouen el marcat ATEX ja que compleixen la Directiva Europea 94/9/CE "sobre els equips i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes explosives (ATEX)". En concret, incorporen el marcat 3G IIAT3 i sota comanda poden entregar-se amb el marcat 2Gc IIAT3.

ROVIRA AVIATION - Avda. Zona Industrial, s/n 08180 MOIÀ - BARCELONA, ESPANYA - +34 938207777 - info@aviationfuel.es