rovira aviation

ROVIRA AVIATION: compromís amb la QUALITAT i la SEGURETAT dels COMBUSTIBLES D'AVIACIÓ

Per tal de garantir la qualitat dels combustibles d'aviació i la seguretat en les operacions que duem a terme, ROVIRA AVIATION només treballa amb equips específics homologats i compatibles amb aquest tipus de combustibles i segueix els procediments operatius aprovats pels òrgans internacionals competents en la matèria.

ATEX: Bombes, comptadors, etc. antidelagrants (Eexd) homologats segons Directiva Europea 94/9/CE "sobre els equips i els sistemes de protecció per a ús en atmosferes explosives".

 

Normes API / EI: Equips de marcatge, filtres, mànegues, etc. homologats segons normes publicades per l'American Petroleum Institute i l'Energy Institute.

 

Normes EN / BS: Mànegues, etc. homologades segons normes publicades per l'European Comittee for Standarization i el BSI.

  

Normes ASTM i DIN: Conversió de densitat / temperatura dels combustibles, termòmetres, densímetres, etc. s'ajusten a les normes publicades per l'American Society for Testing and Materials o del Deutsches Institut für Normung.

 

JIG i IATA Guideliness: Aplicació de protocols i procediments operatius publicats pel Joint Inspection Group i International Air Transport Association.

ROVIRA AVIATION - Avda. Zona Industrial, s/n 08180 MOIÀ - BARCELONA, ESPANYA - +34 938207777 - info@aviationfuel.es